Skip to main content

EXOTISCHE COLEOPTERA PRÄPARIERT (nach Familie)

Set Coleoptera – Rutilinidae

NR. RUTILINIDAE PREIS
Ru-1 Antichira hirtiventris

2,91 €

Ru-2     “          bivittata

2,18 €

Ru-3     “          lucida

2,91 €

Ru-S-1 Brachysternus prasinus

2,91 €

Ru-S-2 Chrysophora chrysochlora pair

10,17 €

Ru-S-3 Dicaulocephalus Feae  ô/ ð

27,62 €

Ru-4 Euchlora cantori

1,82 €

Ru-5     “         viridis

1,45 €

Ru-S-4     “         expansa

2,18 €

Ru-6     “         jurinea

2,54 €

Ru-S-5 Fruhstorferia nigromuriebris ô/ð

130,81 €

Ru-S-6     “                        “             ô

72,67 €

Ru-7 Pachysternus lineatus

2,18 €

Ru-8 Pelidnota solida

2,54 €

Ru-9     “          pulchella

2,91 €

Ru-10     “          spec. U.S.A.

1,45 €

Ru-S-7 Plusiotis resplendens

65,41 €

Ru-S-8     “       costata

10,90 €

Ru-S-9     “       Beyeri

9,45 €

Ru-S-10 Chrysina macropus

36,34 €